top of page
ImageForArticle_5503_15911838501398208.png

Lösningar
 

KEMIKALIER
 • Koaguleringsmedel 

 • Flockningsmedel (Polymerbaserade) 

 • Sedimenteringstillsatser 

 • Flotationstillsatser 

 • Absorberande ämnen (lera / kol) 

 • Emulsionsbrytare 

 • Metallfällningsmedel 

 • Dispergeringsmedel 

 • Rengöringsmedel 

 • pH-justeringsmedel 

 • Skumdämpare 

 • Bakteriekontrollämnen 

RISE
mmab
Separ
UTRUSTNING
 • Flotationssystem, Konventionella DAF-system (upplöst luftflotation) och M-DAF-system (mikroupplöst luftflotation) 

 • Lackborttagningsanläggningar 

 • Filtreringssystem , Membranfiltrering (mikrofiltrering, ultrafiltrering, nanofiltrering och omvänd osmos). Disk- och tryckfilter. 

 • Grov- och finsilning 

 • Sandbehandling , Grusrengörare and Klassificerare 

 • Transportörsystem för slam, Bältes- och skruvtransportörer 

 • Slamförtjockare 

 • System för slamavvattning 

 • Luftningssystem, Dränkbara, ytluftare och spridare 

 • Blandare, Dränkbara horisontella blandare och flödesacceleratorer 

 • Doseringspumpar 

 • Polymerutrustning för blandning 

 • Pilotenheter 

Exempel på kunder som använder våra produkter: 

 • Forskningsinstitut inom bioekonomi och hälsa, RISE. 

 • Sveriges största tillverkare av mönsterkort, MMAB.

 • Kemikalietillverkare såsom SEPAR 

Vatten och Avlopp

Vi erbjuder ett brett utbud av kemiska produkter inklusive våra egna formuleringar och hela sortimentet vårt partnerföretag SEPAR. Vi levererar även tekniska lösningar och utrustning för industriell vatten- och avloppsrening. 

Biopolymer based
Biopolymerbaserade koaguleringsämnen 

Vi erbjuder ett brett sortiment av specialanpassade och unika biopolymerbaserade koaguleringsämnen. Produkterna är antingen 100% biopolymerbaserade eller en blandning av biopolymer, syntetiska polymer och icke-ekologiska koaguleringsämnen. 

 

De här produkterna förbättrar ett företags ekologiska fottryck, behandlingsprestandan och reducerar den totala kostnaden i verksamheten.

Vattenbaserade flockningsmedel 

Vi erbjuder ett brett sortiment av vattenbaserade flockningsmedel baserade på en unik teknik. Flockningsmedlen är fria från lösningsmedel och ytaktiva ämnen, och delar av sortimentet är också fria från akrylamider. 

 

Den här tekniken är hållbar och kommer med fördelar jämfört med flockningsmedel baserade på pulver och emulsioner: 

 •  Enklare förberedelser med enkla blandningssystem 

 • Direktdosering (produkterna är vattenlösliga och kräver ingen längre väntetid)  

 

Våra vattenbaserade flockningsmedel är katjoniska, anjoniska, amfoteriska och akrylamidfria med olika molekylära vikter och strukturer (linjära, tvärbundna). Produkterna täcker alla typer av separations- (sedimentering, flotation) och avvattningstekniker (centrifug, bältespress). 

Biologiskt nedbrytbara skumdämpare 

Vi erbjuder ett brett sortiment av biologiskt nedbrytbara skumdämpare fria från mineraloljor. 

Biopolymerbaserade bakterikontroll  

Vi har utvecklat den senaste gröna innovationen för bakteriekontroll i industriella vattenprocessystem. Tekniken har implementerats inom industrivattenanläggningar av vår exklusiva samarbetspartner Alumichem. 

 

Den här tekniken är baserad på en unik biopolymerlösning som innehåller diverse godkända biocider. Polymerlösningar innebär att koncentrationen av biocider är minimerad och produkterna innehåller en väldigt låg koncentration av aktiva ingredienser vilket gör dem oklassificerade och anses vara miljövänliga. 

 

Den unika biopolymerlösningen garanterar ett långvarigt skydd i vattensystemet, avlägsnar existerande biofilm och undviker uppbyggnad av ny biofilm. Den här produkten förbättrar effekten av andra biocider som används i vattensystemet och kan även ersätta dessa biocider eller reducera dem upp till 80%. Med den här nya tekniken kan bakterier inte bli resistenta. 

 

Den här tekniken har framgångsrikt testats i fordons-, lackerings-, pappers- och andra industriella vattensystem.  

bottom of page