top of page
IMG_0949.jpg

Partners

RISE

Svenskt statlig ägt forskningsinstitut inom bioekonomi och hälsa, material och produktion, digitala system, byggd miljö, säkerhet och transport.

SEPAR

Tyskt företag med mer än 30 års erfarenhet i utveckling och produktion av specialkemikalier för rening av avloppsvatten. 

Hygiene of Sweden

Svenskt företag specialiserat på utveckling och produktion av alternativa gröna kemikalier för hygiensektorn. 

PICA

Svenskt företag specialiserat på utveckling och produktion av klotterborttagningskemikalier.

mmab

Svensk fullserviceleverantör av mönsterkort med egna produktionsenheter i Sverige och Kina.

Blue & Green

Svenskt företag specialiserat inom utveckling och produktion av rengöringskemikalier för industriellt bruk.

X2 Solutions

Ledande italienskt bolag specialiserade på design av avloppsrengöringsutrustning. 

Enviplan

Tyskt företag specialiserat på mikroflotationsteknik för avloppsrening.

Chemifor

Italienskt/Polskt företag specialiserat på kemikalier och utrustning för vattenrening och lackborttagning.

ALIT

Italienskt företag specialiserat på kemisk färgborttagning från metallytor.

LDT

Tysk leverantör av specialanpassade doseringssystem inklusive pumpar, blandnings- och kontrollutrustning.

ESS

Österrikiskt företag specialiserat inom lackeringsimulering.

YTAB

Svenskt företag specialiserat inom kundanpassade industrimålningstjänster för fordons- och industrikunder.

Boliden

Svenskt företag specialiserat på blyåtervinning från bilbatterier. 

Membracon

Engelskt företag specialiserat inom separering av vätskor och fasta ämnen samt vattenåtervinningslösningar.

TIDIGARE PARTNERS

Winova

Svenskt företag specialiserat på utveckling och produktion av alternativa gröna kemikalier för hygiensektorn. 

advantage chemicals

Engelskt företag specialiserat på kemikalier och tekniska lösningar för bil- och lackeringsindustrin. 

CG

Tyskt företag specialiserat på produktion av generella och specialistkemikalier för industriverksamheter.

i+f process

Tyskt företag specialiserat inom området tekniska lösningar för vatten- och vätskeåtervinning inom bil- och lackeringsindustrin. 

bottom of page